Ceník

  • Geometrický plán pro oddělení pozemku: od 4000 Kč
  • Vytyčení vlastnické hranice: od 4500 Kč
  • Geometrický plán pro vyznačení budovy: od 4000 Kč
  • Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene: od 3500 Kč
  • Vytyčení stavebního objektu: od 200 Kč/bod
  • Mapování (polohopis + výškopis): od 4500 Kč
  • Dokumentace skutečného provedení stavby: od 4000 Kč
  • Ostatní: dle domluvy

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Cenu ovlivňuje vzdálenost lokality a typ katastrální mapy v daném území. Při sdělení ceny za rozsáhlejší zakázky a kombinace více prací nás, prosíme, kontaktujte. Děkujeme.