Odkazy

Nahlížení do katastru nemovitostí:

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/

Formuláře CUZK:

http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?https://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Formulare-v-resortu-zememerictvi-a-KN.aspx

Formuláře stavebního úřadu v Poličce:

http://www.policka.org/mestsky-urad/formulare/Stavebni-urad/

Formuláře stavebního úřadu Bystré:

http://www.bystre.cz/obcan-a-urad/dokumenty-a-formulare/formulare-ke-stazeni/category/21-stabebni-urad

Kontakt na katastrální pracoviště Svitavy:

https://www.cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Pardubicky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Svitavy/Katastralni-pracoviste-Svitavy.aspx

 

Podklady pro změnu druhu pozemku:

https://www.cuzk.cz/Je-dobre-vedet/Formulare-v-resortu-zememerictvi-a-KN/Zapis-(zmena)-jinych-udaju/Zmena-udaju-u-pozemku/Ohlaseni-zmeny-udaju-o-pozemku/NSKN_priloha3-zmena_druhu_poz.aspx