GDPR

Ochrana osobních údajů

 1. Společnost Geodézie Polička s.r.o., se sídlem Tyršova 161, Polička 57201, zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 26188 zpracovává v případě objednávek geodetických prací ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob                v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje: e-mail, telefonní číslo, jméno, příjmení, rodné číslo, adresa.
 1. E-mail, telefonní číslo, jméno, příjmení, rodné číslo, adresu je nutné zpracovat pro vypracování cenové nabídky, kontaktu, při zpracování a odběru zakázky. Tyto osobní údaje budou společností Geodézie Polička s.r.o. zpracovávány po dobu 3 let.
 2. Zpracování osobních údajů je prováděno společností Geodézie Polička s.r.o., tedy správcem osobních údajů, osobní údaje pro tuto společnost nebudou      bez Vašeho souhlasu poskytovány dalším zpracovatelům.
 1. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

 

V Poličce dne 1. června 2018