Geodezie Policka - logo

O firmě

Naše firma se sídlem v Poličce byla založena v roce 2009, hlavní náplní jsou práce
v katastru nemovitostí a zaměřování polohopisných a výškopisných plánů. Naším cílem je poskytovat cenově příznivé služby na vysoké úrovni a v krátkých dodacích lhůtách tak, aby náš zákazník byl vždy spokojený.


Vyhotovujeme:


 • geometrické plány pro vyznačení budovy (dokončené ke kolaudaci či rozestavěné
  pro získání hypotečního úvěru)
 • geometrické plány pro rozdělení pozemku
 • geometrické plány pro doplnění katastru nemovitostí o pozemek vedený
  v zjednodušené evidenci
 • geometrické plány pro opravu geometrického a polohového určení nemovitosti
 • geometrické plány pro vymezení rozsahu věcného břemene
 • vytyčení vlastnických hranic
 • zaměření skutečného stavu
 • výškopisné a polohopisné práce pro projekční účely
 • zajišťujeme vytyčování staveb
 • poradenská činnost ( zajištění výpisu z KN, atd.)

"Existují pouze dva způsoby, jak se odlišit. Buď jste lepší nebo levnější."

2010 c RAComp Service s.r.o.